Skip to main content
1. Improved Cognitive Function: Lifelong learning helps to keep the brain active and engaged, which can help to improve cognitive function and reduce the risk of age-related cognitive decline.
2. Increased Self-Confidence: Learning new skills and gaining knowledge can help to boost self-confidence and self-esteem.
3. Improved Problem-Solving Skills: Lifelong learning can help to develop problem-solving skills, which can be beneficial in both personal and professional settings.
4. Increased Job Opportunities: Lifelong learning can help to keep skills and knowledge up-to-date, which can open up new job opportunities.
5. Improved Social Connections: Lifelong learning can help to create new social connections and networks, which can be beneficial for personal and professional development.
Ceyda Işık Kumyalı

Author Ceyda Işık Kumyalı

2002 yılında Uludağ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra birkaç farklı iş dalında çalışıp yapmak istediğim işe karar verme sürecinin ardından 2008 yılında biblioteka kültür merkezinde Sevgili Gazi Ünsal ile çalışmaya başladım. Burası hayatımda dönüm noktası oldu. 14 yıl burada dil eğitimi programlarının planlanıp, organize edilmesinden; çeşitli kişisel gelişim seminerlerinin programlanmasına kadar bir çok konuda biblioteka kültür merkezinde yönetici konumunda çalıştım. 2022 yılında biblioteka kültür merkezi kapanınca DORE Mentor olarak kendi şirketimi kurdum ve aynı ruhla çalışmaya devam ediyoruz....

More posts by Ceyda Işık Kumyalı

Leave a Reply

Dore Mentor

Eğitim Danışmanlığı Alanında Uzman Kadro

İletişim

Tel: +90(532)7676319
Mail: dore.mentor@outlook.com
info@dorementor.com